נחמה גרייזמאן
 
 

בעיניה של אישה: השקפה חסידית על תורת חיים

חכמת לבה של נחמה גרייזמאן

באוסף הזה של ביאורים לפרשיות השבוע מנקודת השקפתה של אישה בת זמננו, מובא פירוש לתורה מפרספקטיבה המכילה הן את נקודת המבט המודרניות והן את הכבוד בפני נצחיותה של התורה. בכרך זה לוקטו פניני חכמת החיים על כל מורכבותם כפי שכתבה עליהם נחמה גרייזמאן, מי שהייתה, בין היתר, מנהיגה, מורה, מנטורית, חברה, רעיה ואשה מלומדת רבת פנים.
לקריאה בלבד
לרכישת הספר
לקריאה בלבד
לרכישת הספר
 
Ner Nechoma
© 2024 Ner Nechoma
עברית  English